З історії школи

У «Шематизмі...» відзначено, що школа в селі Гринівці заснована 1858 року. Першим учителем був Михайло Воровський. Наука велася українською мо­вою.Вивчалось українське письмо, в першу чергу церковне, дещо польської, німецької і старослов'янської граматики. Спочатку до школи ходили хлопці, а згодом і дівчатка.

Платили вчителеві 100 ринських в рік. Воровський вчителював декілька років і в голодний рік помер.

Пізніше вчителем став його швагер Юстин Михайловський, що був одночасно писарем в громаді. Та через деякий час вийшла установка, що займати дві посади не можна і він залишає учительську посаду, був лише писарем громади.

В 1869-1870 рр. учителем став Йосип Ставровський, син Андруся. Та на початку 1870 року тодішній маршалок повітовий Сава зажадав іспитів від учителів, або доповнення науки і Йосип Ставровський залишає вчителювання та йде працювати на цукровий завод в місті Тлумачі. Після цього коротенько учителювали: Лішанський, Машак, Гадзинський. Після них знову стає вчителювати Юстин Михайловський до1898 року. На цій ниві він попрацював біля 25 років. Потомство згадує його як розумного, доброго вчителя, хоч і деколи строгого. Після довголітнього учителювання Ю.Михайловський переїхав до Струпкова. На його місце стає Елеонора Вебер родом із с.Делеви, яка учителювала до 1910 року.

У 90-х роках громадою куплено стару корчму, яку переробили на школу. Школа складалася із одного класу, де був колись «шинквас», кухні, комори, великих сіней і покоїв.

Отець Володимир Кисілевський – голова місцевої шкільної ради зробив з коридора і покою другий клас.

В 1900 році під керівництвом о. В.Кисілевського закладено будинок «Просвіти». Першим його головою і засновником став В. Кисілевський.

Читальню «Просвіти» було розміщено в залі від сходу, де одночасно розмішуватись і «Захоронка», а в західній частині «Просвіти» жили дві сестри -служебниці.

З 1905 по 1907 роки значно зросла кількість дітей шкільного віку, тому із шкільних сіней зроблено кімнату для вчителя, а з двох кімнат вчителя і коридору створено ще один клас, перебудовано два ґанки. З 1908 року утворено ще третій зал в читальні «Просвіти».

Учителькою стала дочка священника В.Кисілевського. Крім цих двох вчительок учителював ще Володимир Шуляр, уродженець села Колінці, який одружився з п. Елеонорою. Серед діяльних українських учителів Іван Макух назвав управителя школи в Гринівцях - Василя Шуляра .

Не поскупився на добрі слова доктор Іван Макух для жителя села Гринівці Степана Мандзюка - книговода кредитового товариства «Селянська каса». Щодня

доходячи з Гриновець до Товмача, селянин з освітою сільської школи, надзвичайно здібний математик, розв'язував дуже часто закручені бухгалтерійні вузли й різні обчислення відсотків. Він також сам перераховував уже за часів польської окупації перехід з австрійських крон на марки, а марок на золоті, це річ нелегка.

В 1910 році В. Шуляр разом з дружиною Елеонорою переходить працювати до с.Братишева. На їх місце призначено Антіна Росптика. Разом із дружиною вони учителюють до 1914 року.

В 1907 році граф Коритовський продав село Гринівці панові Залецькому, завзятому полякові. У 1911 році при сприянні пана Стрілецького відкривається польська школа. Учителькою стає пані Вільчинська. В тому часі до Тлумача прийшов новий адвокат І. Макух. Він створює політичну радикальну партію в повіті, до якої входило багато людей с. Гринівці.

В час війни з 1914-1916 pp. школи в с.Гринівці не діяли. Приміщення «Просвіти» та школи були дуже знищені. З весни 1916 р. прийшов з с.Острині учитель п. Волошин, і набрав учнів у 1 клас. В школі було створено куточок «Українські січові стрільці с.Гринівціі» - 7 чол.(Олекса Водославський, Дмитро Цюпа, Василь Шляхтич, Йосип Гузінкевич, Іван Мазурак, Іван Цюпа, та син пароха, хорунжий Марко Кисілевський.

В 1918 році українці на Західній Україні зорганізували свою державу - ЗУНР.

За пропозицією учителя Волошина в 1918 р. вул. Кут перейменовано на вул. Січових Стрільців, оскільки з неї в січовики пішли 4 добровольці. Впали смертю героїв 3 січових стрільці: О.Водославський, Й.Гузінкевич, І.Цюпа.

В 1918-1919 навчальних роках в Гринівцях діяла однокласна польська школа, в якій навчалося 65 учнів.

В 1918р. призначено учителем Стебельського. Йому допомагав син священика Зеновій Кисілевський, який у 1918 році закінчив духовну семінарію і одночасно учителював в м. Тлумачі, а з грудня 1918 по 1920 pp. повністю очолив провід школи. Згуртував молодь, яка прибувала з кожним днем, придбав шкільні лави, класні дошки.

Того ж року було створено 3 класи. А школа знаходилась у руїнах. В березні 1919 року в школі було проведено урочистий вечір, присвячений Тарасу Шевченку. На той час тут працювала учителем Рижкова до осені 1919 p., а з 1919 року було призначено Шевазуцького - знаменитого педагога, українського патріота. Дітей шкільного віку було 200. До польської школи призначено вчительку Антоніну Слугоцьку з Богородичина. Парох звільнив клас, замінений на каплицю.

В 1920 році розпочалось будівництво великої на той час польської школи і дитячого садка на місці давньої старої лісничівки, котра служила перед І світовою війною польською школою. Лісничівку розібрали хорватські вояки. Будувала школу будівельна експозитура Товмача. У її функції входили відбудова знищених війною господарств. В основному будувала польську школу та помешкання для мазурів. На початку звозили будівельні матеріали. У 1920 році прибули 6 родин; кількості 37 душ. Їх діти становили вже значний відсоток у польській школі.

В Івано-Франківському держархіві збереглася переписка з _Кураторією Львівського шкільного округу і шкільною управою с.Гринівці щодо побудови польської школи. Отож, будівництво цієї школи розпочато в 1922 році, в місяці травні. Розміри: 23 м.- довжина, 13м 20 см - ширина, 3.50 см.- висота7. Дерево на будівництво школи возили з Делятина-200 м.куб. В приміщенні були 4 класні кімнати та кімната для вчителів. Здано будову у серпні 1926 року (акт про здачу датується 1.08.1926 р. 11194/ 95 І №).

В українській однокласній школі працював у 1921/1922 роках Шевадзуцький Йосип, а в польській однокласній - Стебельський Павло .

В наступному навчальному (1922/1923 рр.) українська школа в с.Гринівці мала статус двокласної, а дітей шкільного віку нараховувалося аж 196 (вчителі Шевадзуцький Йосип та Слугоцька Антоніна), а в польській однокласній - 58 учнів. Наступного шкільного року кількість учнів в українській школі дійшла до 225 учнів.Вчителювали тоді Шевадзуцький Йосип, Остропольська Яніна та дружина місцевого дідича Володимира (Ядвіга) Зелецька, а в польській - Теофіла Вандус .

Станом на 1924/1925 н.р та 1926/1927 рр. українців-учнів було відповідно 181 та 218 осіб.

В документах зазначено, що гриновецька українська школа в 1928 році мала вже З класи. |.

31.05.1928 р. наново в селі відкрилась «Захоронка» (дитячий садок), бо в часи Першої світової війни приміщення було знищене. В дитячому садочку працювали З монахині -настоятельки: Булькевич, сестра Теофанія (Марія Криса) і сестра Плакинда.

14 січня 1929 року під патронатом о.Кисілевського за участю монахинь та товариства «Луг» в одному із покоїв Петра Водославського ставлять виставу «Учитель». Ролі виконували: Шевадзуцький,. Шевадзуцька, З.Кисілевський та інші. Дана вистава була поставлена в селі Колинці.

«Захоронка» діяла на противагу польській в нашому селі. Із сестер-виховательок. настоятельок і господині відомі тільки прізвища - це Юлія Рочняк з Краківщини і Катерина Ковалишин із Тернопільщини.

В 1935 році в українській «Захоронці» села дітям Гриновець і Колинець віддавали свої серця с.Іринея Томпольська - настоятелька, с. Макарія Стрільчук і с.Пилипа Козак .|

Статистичні дані кількості учнів у школах села Гринівці:

Школа 1927 1928 1929 1930/31 1931/32
Польська однокласна 62 61 80 85
Українська трикласова 186 214 213 273 280

1927/1928навчальному році в 1 класі навчалося 79 учнів, один вибув, на другий рік залишено 44 учні, а переведено 34. У 2 класі із 52 учнів тільки 37 переведено до наступного класу. А залишилися учні тільки через те, що не мали умов для навчання. Вивчаючи іменні списки вчителів початкових шкіл Тлумацького повіту станом на 1.ХІІ. 1930 року, з'ясувалися дані про вчителів села Гринівці, зокрема:

Зелецька Ядвіга 1879 року народження. Закінчила навчання у семінарії 1898 року. Група IX, щабель «А».

Гутак Анастасія 1907 р.н. У 1928 році завершила навчання у семінарії. Група X. щабель «В».

Краєвська Теофіла, 1900 р.н. Закінчила семінарію 1925 року. Група X. ща­бель «В».

Маємо статистичні дані про кількість учнів 1918/1931 років народження, котрі навчались в Гриновецькій початковій школі Тлумацького повіту на 9 грудня 1931 року.

Хлоп Дів. Разом 1918 /19 /20 /21 /22
386 384 770 27 42 45 52 67
23 /24 /25 /26 /27 /28 /29 /30 /31
63 65 65 74 56 64 61 44 45
Невідомо Річники Річники Річники Католики Греко- Поляки Українці Євреї
1918/1931 1918/1924 1925/1931 католики
770 371 399 350 420 350 420
Кiлькiсть переглядiв: 144

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.